Category: తెలుగు స్తోత్రములు | Telugu Sthotramulu

Telugu Sthotramulu. Read telugu devotional sthotras and more about pooja, festivals, spiritual things at bhaktiloka.org.in

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం |Shree Rama Raksha Sthotram - bhaktiloka

శ్రీరామరక్షా స్తోత్రం-Sri Rama Raksha Stotram in Telugu with lyrics Bhaktiloka

Share now!

అస్య శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య బుధకౌశిక ఋషిః శ్రీసీతారామచంద్రో దేవతా అనుష్టుప్ ఛందః సీతా శక్తిః శ్రీమద్ హనుమాన కీలకమ్ శ్రీరామచంద్రప్రీత్యర్థే రామరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః || ధ్యానమ్- ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం బద్ధపద్మాసనస్థం పీతం వాసో వసానం నవకమలదళస్పర్ధినేత్రం ప్రసన్నమ్ | వామాంకారూఢసీతాముఖకమలమిలల్లోచనం నీరదాభం నానాలంకారదీప్తం దధతమురుజటామండలం రామచంద్రమ్ || స్తోత్రం-...

Share now!

Read Shiva Aparadha Kshamapana Stotram in Telugu – శ్రీ శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

Share now!

Shivaparadha Kshamapana Stotram in Telugu ఆదౌ కర్మప్రసంగాత్కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితం మాం విణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే కథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః | యద్యద్వై తత్ర దుఃఖం వ్యథయతి నితరాం శక్యతే కేన వక్తుం క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీ మహాదేవ శంభో...

Share now!
Ardhanarishwara stotram telugu lyrics image

అర్ధనారీశ్వరాష్టకమ్, స్తోత్రం|Ardhanarishwara stotram with lyrics in telugu shtakam

Share now!

Updated on 09, March, 2021. ॥ అర్ధనారీశ్వరాష్టకమ్ ॥అంభోధరశ్యామలకున్తలాయైతటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ ।నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౧॥ప్రదీప్తరత్నోజ్వలకుణ్డలాయైస్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ ।శివప్రియాయై చ శివప్రియాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౨॥మన్దారమాలాకలితాలకాయైకపాలమాలాఙ్కితకన్ధరాయై ।దివ్యామ్బరాయై చ దిగమ్బరాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౩॥కస్తూరికాకుఙ్కుమలేపనాయైశ్మశానభస్మాత్తవిలేపనాయ...

Share now!
శ్రీగాయత్రీసహస్రనామస్తోత్రమ్ |Shree Gayatri Sahasra Nama Stotram in Telugu

శ్రీగాయత్రీసహస్రనామస్తోత్రమ్ |Shree Gayatri Sahasra Nama Stotram in Telugu

Share now!

॥ శ్రీగాయత్రీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥ శ్రీగణేశాయ నమః ।ధ్యానమ్రక్తశ్వేతహిరణ్యనీలధవలైర్యుక్తాం త్రినేత్రోజ్జ్వలాంరక్తారక్తనవస్రజం మణిగణైర్యుక్తాం కుమారీమిమామ్ ।గాయత్రీ కమలాసనాం కరతలవ్యానద్ధకుణ్డామ్బుజాంపద్మాక్షీం చ వరస్రజఞ్చ దధతీం హంసాధిరూఢాం భజే ॥ఓం తత్కారరూపా తత్వజ్ఞా తత్పదార్థస్వరూపిణి ।తపస్స్వ్యాధ్యాయనిరతా తపస్విజననన్నుతా ॥ ౧॥తత్కీర్తిగుణసమ్పన్నా తథ్యవాక్చ తపోనిధిః ।తత్వోపదేశసమ్బన్ధా తపోలోకనివాసినీ ॥ ౨॥తరుణాదిత్యసఙ్కాశా తప్తకాఞ్చనభూషణా ।తమోపహారిణి తన్త్రీ...

Share now!
0

శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా | Shree Hanuman Chalisa In Telugu

Share now!

శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా | Sri Hanuman Chalisa In Telugu Updated on 08, March, 2021. ఇది రాముని ప్రసిద్ధ భక్తుడైన తులసీదాసు యొక్క ప్రసిద్ధ రచన రామచరితమానస “చాలీసా” అనే పదం “చాలీస్” అనే పదం నుండి వ్యుత్పత్తి అయినది. దీని అర్థం...

Share now!
3

శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం | SRI MAHALAKSHMI ASHTAKAM – TELUGU

Share now!

MAHA LAKSHMI ASHTAKAM – TELUGU ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || 1 || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి | సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే || 2 ||...

Share now!

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM – TELUGU

Share now!

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM – TELUGU లఘు స్తోత్రమ్ సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ | ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ || పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ | సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే || వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం...

Share now!

శ్రీ దుర్గాపదుద్ధార స్తోత్రం | Sri Durga Apaduddharaka Ashtakam

Share now!

శ్రీ దుర్గాపదుద్ధార స్తోత్రం |Sri Durga Apaduddharaka Stotram in Telugu, Ashtakam నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకమ్పే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే | నమస్తే జగద్వన్ద్యపాదారవిన్దే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౧|| నమస్తే జగచ్చిన్త్యమానస్వరూపే నమస్తే మహాయోగివిఙ్యానరూపే | నమస్తే నమస్తే సదానన్ద...

Share now!

శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళీ (Sri Satyanarayana Swamy Ashtottara Shatanamavali

Share now!

శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళీ స్వామి (Sri Satyanarayana Swamy Ashtottara Shatanamavali) ఓం సత్యదేవాయ నమః ఓం సత్యాత్మనే నమః ఓం సత్యభూతాయ నమః ఓం సత్యపురుషాయ నమః ఓం సత్యనాథాయ నమః ఓం సత్యసాక్షిణే నమః ఓం సత్యయోగాయ నమః ఓం సత్యజ్ఞానాయ నమః...

Share now!

Yama Kruta Shiva Keshava Stuthi

Share now!

యమకృత శివకేశవ స్తుతి (Yama Kruta Shiva Keshava Stuthi) గోవింద మాధవ ముకుంద హరే మురారే, శంభో శివేచ శంకర శశిశేఖర శూలపానే | దామోదరాచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ, త్యాజ్యా భటాయ ఇతి సంతత మామనంతి || 1 || గంగాధరాం ధకరిపో హర నీలకంఠ, వైకుంఠ కైటభరిపో...

Share now!

శ్రీ భైరవ ఉవాచ సూర్య కవచము | Shree Bhairava Uvacha Surya Kavacham in Telugu

Share now!

యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః |గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే ‖ 1 ‖ తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ |సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకమ్ ‖ 2 ‖ సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ |మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణమ్ ‖ 3 ‖ సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే...

Share now!

గురు పాదుకా స్తోత్రం | Guru paduka stotram

Share now!

అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ |వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ‖ 1 ‖ కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యామ్ |దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ‖ 2 ‖ నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః |మూకాశ్ర్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః...

Share now!

Sri Guru Stotram | శ్రీ గురు స్తోత్రం

Share now!

అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్ |తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || 1 || అఙ్ఞానతిమిరాంధస్య ఙ్ఞానాంజనశలాకయా |చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || 2 || గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |గురురేవ పరంబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః || 3 || స్థావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్సచరాచరమ్|తత్పదం దర్శితం...

Share now!
Ashtalakshmi-Sthotram-telugu-bhaktiloka

శ్రీ అష్టలక్ష్మి స్తోత్రము | Shree Ashtalakshmi Sthotram 

Share now!

శ్రీ అష్టలక్ష్మి స్తోత్రము | Shree Ashtalakshmi Sthotram ఆదిలక్ష్మి సుమనస వందిత సుందరి మాధవి, చంద్ర సహొదరి హేమమయే మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయని, మంజుల భాషిణి వేదనుతే | పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత, సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ఆదిలక్ష్మి పరిపాలయ...

Share now!

నవగ్రహ స్తోత్రం |Navagraha stotram in Telugu

Share now!

నవగ్రహ స్తోత్రం తెలుగు |Navagraha stotram in Telugu ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ | గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః || రవిః జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ | తమోరియం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ || చంద్రః...

Share now!

దత్తాత్రేయ మంత్రాలు | Dhatthatrya Mantra – bhaktiloka

Share now!

దత్తాత్రేయ మంత్రాలు | Dhatthatrya Mantra – bhaktiloka 1.సర్వ బాధ నివారణ మంత్రం. “నమస్తే భగవన్ దేవ దత్తాత్రేయ జగత్ ప్రభో || సర్వ భాధా ప్రశమనం కురు శాంతిం ప్రయచ్ఛమే||” 2. సర్వరోగ నివారణ దత్త మంత్రం. “నమస్తే భగవన్ దేవ దత్తాత్రేయ జగత్...

Share now!

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం |Shree Venkateshwara Suprabatam

Share now!

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం |Shree Venkateshwara Suprabatam శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం కలియుగ వైకుంఠపతి ఐన వేంకటేశ్వర స్వామీ సుప్రభాత సేవలో కీర్తించే స్తోత్రము. “సు-ప్రభాతము” అనగా “మంచి ఉదయం” అని అర్ధం. హిందూ పూజా విధానాలలోను, ప్రత్యేకించి శ్రీవైష్ణవం ఆచార పరంపరలోను, భగవంతుని పూజామూర్తికి అనేకమైన...

Share now!

శ్రీ ఆదిత్య హృదయ స్త్రోత్రం |Shree Aditya Hrudaya Sthotram

Share now!

శ్రీ ఆదిత్య హృదయ స్త్రోత్రం |Shree Aditya Hrudaya Sthotram ధ్యానమ్ నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ ||...

Share now!

శ్రీ నారాయణస్తోత్రమ్ | Shree Narayanaya Stotram

Share now!

నారాయణస్తోత్రమ్ శ్రీ గణేశాయ నమః ।నారాయణ నారాయణ జయ గోవిన్ద హరే ॥నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే ॥ ధ్రు ॥కరుణాపారావార వరుణాలయగమ్భీర ॥ నారాయణ ॥ ౧॥ఘననీరదసఙ్కాశ కృతకలికల్మషనాశ ॥ నారాయణ ॥ ౨॥యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార ॥ నారాయణ ॥ ౩॥పీతామ్బరపరిధాన సురకల్యాణనిధాన ॥...

Share now!
నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు| NITYA PARAYANA SHLOKAS – TELUGU 0

నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు| NITYA PARAYANA SHLOKAS – TELUGU

Share now!

నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు| NITYA PARAYANA SHLOKAS – TELUGU ప్రభాత శ్లోకంకరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ |కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనమ్ || ప్రభాత భూమి శ్లోకంసముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తన మండలే |విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే || సూర్యోదయ...

Share now!
0

శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీ | Shree Durga SaptaSloka

Share now!

॥ శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీ ॥ । అథ సప్తశ్లోకీ దుర్గా ।శివ ఉవాచదేవి త్వం భక్తసులభే సర్వకార్యవిధాయినీ ।కలౌ హి కార్యసిద్ధ్యర్థముపాయం బ్రూహి యత్నతః ॥దేవ్యువాచశృణు దేవ ప్రవక్ష్యామి కలౌ సర్వేష్టసాధనమ్ ।మయా తవైవ స్నేహేనాప్యమ్బాస్తుతిః ప్రకాశ్యతే ॥ఓం అస్య శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీస్తోత్రమహామన్త్రస్య నారాయణ ఋషిః ।అనుష్టుభాదీని ఛన్దాంసి ।...

Share now!

శ్రీ గణపతి శ్లోకము | Lord Ganapati Slokam

Share now!

Lord Ganapati Slokam| Lord Vinayaka Shlokam | Lord Vigneshwara Slokam | శ్రీ విఘ్నేశ్వరుడు శ్లోకం | శ్రీ గణపతి శ్లోకము | శ్రీ వినాయక శ్లోకం 1.శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం| ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోప శాంతయే|| 2. అగజానన పద్మార్కం...

Share now!
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి స్తోత్రం | SRI VENKATESWARA STOTRAM – TELUGU

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి స్తోత్రం | SRI VENKATESWARA STOTRAM – TELUGU

Share now!

VENKATESWARA STOTRAM – TELUGU స్తోత్రం కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో నియతారుణి తాతుల నీలతనో | కమలాయత లోచన లోకపతే విజయీభవ వేంకట శైలపతే || సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే | శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే ||...

Share now!
నవ దుర్గ స్తోత్రం | NAVA DURGA STOTRAM – TELUGU

నవ దుర్గ స్తోత్రం | NAVA DURGA STOTRAM – TELUGU

Share now!

NAVA DURGA STOTRAM – TELUGU గణేశః హరిద్రాభంచతుర్వాదు హారిద్రవసనంవిభుమ్ | పాశాంకుశధరం దైవంమోదకందంతమేవ చ || దేవీ శైలపుత్రీ వందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం| వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీం || దేవీ బ్రహ్మచారిణీ దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ | దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా ||...

Share now!

శ్రీ ఆంజనేయ(హనుమాన్) దండకం | SRI ANJANEYA(Hanuman) DANDAKAM – TELUGU

Share now!

ANJANEYA DANDAKAM – TELUGU శ్రీ హనుమంతుడు శ్రీ సీతారాముల దాసునిగా,శ్రీరామ భక్తునిగా,రక్షకునిగా, విజయ ప్రదాతగా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో కొలువబడే దేవుడు ఈ హనుమంతుడు. ఈ దేవునికి ఆంజనేయుడు, హనుమాన్, బజరంగబలి, అంజనిసుతుడు, మారుతి వంటి ఎన్నో పేర్లతో హనుమంతుని పూజిస్తారు. మన దేశంలో హనుమంతుని...

Share now!
To make donations:
Donate with PayPal